Wady postawy i ich leczenie

Wady postawy ciała to bardzo poważny problem wzbudzający szerokie zainteresowanie. Wywierają one negatywny wpływ zarówno na układ kostno-stawowo-mięśniowy, jak też na budowę narządów wewnętrznych organizmu. Dlatego też, szalenie ważne jest jak najszybsze ich wychwycenie i skuteczne leczenie poprzez rehabilitację bądź fizjoterapię.

Kogo dotyczą wady postawy ciała?

W zasadzie to każdego z nas. Jak wynika z wielu przeprowadzanych regularnie badań, aż 90% dzieci i młodzieży ma wady postawy ciała. Nieleczone będą prowadzić do zmian czynnościowych. Pewne grupy mięśniowe będą ulegać osłabieniu, podczas gdy inne będą ulegać wzmocnieniu napięcia mięśni oraz ich skróceniu. Ostatecznie będzie dochodzić do przykurczy mięśni, ścięgien oraz wiązadeł.

Istotnym jest, aby jak najwcześniej, prawidłowo zdiagnozować wady postawy. W wieku dziecięcym bowiem, wystarczającym rozwiązaniem będą odpowiednie ćwiczenia korekcyjne. Zapewnią one zatrzymanie rozwoju wad postawy, i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeśli jednak ćwiczenia korekcyjne nie zostaną wdrożone, będzie prowadzić to do powstania zmian strukturalnych, utrwalenia przykurczy. W takim przypadku, likwidacja wad postawy staje się praktycznie niemożliwa poprzez ćwiczenia korekcyjne.

Wady postawy u dorosłych

Należy też pamiętać o tym, iż wady postawy ciała dotyczą również osób dorosłych. Jest to problem w randze cywilizacyjnej i dotyka sporą część społeczeństwa. W przypadku osób dorosłych wady postawy mogą wynikać z nieprawidłowego trybu życia, czy też zaniedbań z czasów młodości. W tym przypadku korekcja wad postawy jest o wiele trudniejsza niż w przypadku dzieci. Jednakże prawidłowa rehabilitacja wad postawy, oraz zmiana codziennych nawyków, będą przynosić pozytywne efekty. Ważna będzie także regularna aktywność fizyczna, dzięki której wzmocnieniu ulegają mięśnie i podnosi się ogólna sprawność organizmu.

Będzie się to także przekładać na lepszą pracę całego organizmu i narządów wewnętrznych. Podniesieniu ulegać będzie odporność czy też zdolność samoregeneracji.

Przyczyny powstawania wad postawy ciała.

Bardzo ważną kwestią w tym przypadku jest także prawidłowe określenie przyczyn powstawania wad postawy ciała. Pozwala to bowiem na ich unikanie wraz z jednoczesnym leczeniem. W tym przypadku mamy trzy grupy przyczyn prowadzących do powstawania wad postawy:

  • Fizjologiczne –zaburzenia czucia głębokiego, wzroku, słuchu, czy też stanu psychicznego. Dla dziecka z wadą postawy, jej przyjmowanie nie jest niczym trudnym. Staje się czymś naturalnym, niewymagającym żadnego wysiłku.
  • Morfologiczne – dystonia mięśniowa, powodująca niewłaściwe rozmieszczenie sił nacisku i pociągania w całym układzie kostnym w obrębie kręgosłupa.
  • Środowiskowe – hipokinezja, czyli ograniczenie aktywności ruchowej, nieprawidłowe warunki bytowe, stałe przyjmowanie tej samej pozycji w ciągu dnia.

Leczenie wad postawy.

Wady postawy mogą być oczywiście skuteczne leczone. W wieku dziecięcym, jak już wspomnieliśmy, w większości przypadków wystarczające będą odpowiednio dobrane względem danych nieprawidłowości, ćwiczenia korekcyjne. Kluczowe jest tutaj prawidłowe określenie konkretnych wad postawy i ustalenie ich przyczyn, aby doprowadzić do odwrócenia zmian w postawie i wykształcić zdolność przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Prawidłowo prowadzona fizjoterapia wad postawy jest w stanie skutecznie je wyeliminować w wieku dziecięcym oraz poprawić komfort życia u osób dorosłych cierpiących na wady postawy. Jeśli więc dotyczy nas problem wad postawy, koniecznie należy udać się do lekarza, celem przeprowadzenia odpowiednich badań i skierowania na fizjoterapię.