Punkty spustowe

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (Trigger Points)

Czym jest Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych?

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych jest zbiorem technik manualnych bazujących na wykorzystaniu różnych form nacisku w miejscach wzmożonego napięcia mięśniowego. Głównym założeniem terapeutycznym jest uwolnienie danego obszaru od bólu, poprawy zaburzonych wzorców ruchowych, uelastycznienie tkanek miękkich oraz zredukowanie wzmożonego napięcia mięśniowego.

Czym są Punkty Spustowe (TrP)?

Punkty spustowe (TrP) to szczególnie tkliwe obszary w obrębie napiętych włókien mięśniowych. W literaturze TRr opisywane są jako niewielkie guzki czy też zgrubienia, które na skutek uciśnięcia powodują serię nieprzyjemnych bodźców bólowych o charakterze miejscowym lub rzutowanym.

Punkty spustowe dzielimy na dwa typy:

⦁         Aktywne – ujawniają się niezależnie od tego czy człowiek jest w czasie spoczynku, czy też wykonuje rutynowe czynności dnia codziennego.

⦁         Bierne -aktywują się na skutek ucisku.

W jaki sposób dochodzi do powstania punktów spustowych?

Do najczęstrzych przyczyn tworzenia się TrP należą:

⦁         Długotrwałe przeciążenia i mikrourazy w obrębie jednego mięśnia lub grupy mięśniowej

⦁         Stres i napięcie psychiczne

⦁         Zaburzenia snu i zmęczenie

⦁         Złe nawyki posturalne

⦁         Zaburzenia układowe takie jak nierównowaga endokrynologiczna czy zaburzenia odżywiania

⦁         Zaburzenia pooperacyjne (unieruchomienie, spazmy mięśniowe, niewydolność mięśniowa)

⦁         Zaburzenia ze strony układu nerwowego (uwięźnięcie nerwu, wtórne kompresje korzeniowe)

⦁         Brak aktywności fizycznej

Z punktu widzenia naukowego bezpośredni mechanizm powstawania punktów spustowych nie został do końca poznany. Literatura najczęściej problem TrP tłumaczy odwołująć się do dwóch teorii, które wzajemnie się nie wykluczają.

⦁         Teoria płytki nerwowo-mięśniowej

⦁         Teoria kryzysu energetycznego inaczej nazywaną również jako Teoria uwolnienia substancji neurowazoaktywnych.

Na czym polega terapia punktów spustowych?

Proces terapeutyczny polega na uwolnieniu punktu generującego objawy poprzez zastosowanie np:

⦁         Kompresji niedokrwiennej (ischemicznej) – Terapeuta aplikuje nacisk na zlokalizowany aktywny punkt spustowy aż do momentu ustania dolegliwości. Do wygaszenia aktywności TrP dochodzi w wyniku zablokowania ukrwienia w rejonie poddawanemu terapii. W rezultacie reakcja, która następuje powoduje odtworzenie prawidłowego krążenia krwi oraz chłonki z jednocześnie gwałtownym odpływem produktów przemiany materii.

⦁         Dry Needling – Polega na nakłuciu punktu spustowego poprzez użycie jednorazowej igły akupunkturowej.

W świecie terapii manualnej istnieje znacznie więcej technik dzięki którym można pacjenta uwolnić o bólu. W tym tekście zostały przytoczone według Nas najważniejsze aplikacje.