Osteopatia. Zaburzenia układu ruchu i ich leczenie

Osteopatia to dziedzina medycyny (zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej) zajmująca się badaniem oraz leczeniem zaburzeń układu ruchu, współczulnego oraz narządów wewnętrznych. Bardzo ważną kwestią jest tutaj to, iż dla osteopaty, organizm człowieka jest zawsze traktowany, jako jedna całość. Skutkiem tego, w trakcie diagnozy zaburzeń układu ruchu, analizie poddawana jest sfera fizyczna, ale także psychiczna. Zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Czy osteopatia jest skuteczna?

Medycyna osteopatyczna wykorzystuje cały szereg technik związanych z terapią manualną i cranialną. Podstawowym narzędziem są tutaj ręce terapeuty. Co ważne osteopatia wykazuje zbliżony poziom skuteczności leczenia zaburzeń układu ruchu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Warto także nadmienić, iż osteopatą może zostać osoba, która ukończyła odpowiednie, podyplomowe studia. Na studia mogą aplikować lekarze, fizjoterapeuci, jak również studenci medycyny i fizjoterapii. W Polsce istnieje także Towarzystwo Osteopatów Polskich (TOP).

Jak więc widać, osteopatia jest dziedziną dość ściśle uregulowaną, co przekłada się także na jej wysoki poziom skuteczności.

Wskazania do leczenia osteopatycznego.

Osteopatia, tak samo jak każda inne dziedzina medyny, będzie zalecana w konkretnych, szczególnych przypadkach. Tutaj, związanych z układem ruchu w bardzo szerokim spektrum. Osteopatia sprawdzać się będzie w leczeniu dolegliwości takich, jak: bóle głowy, migreny, bóle głowy szyjnopochodne, dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych, dyskopatia, lumbago, rwa kulszowa, bolesne miesiączkowanie, endometrioza, zaburzenia rytmu dobowego, szumy uszne, urazy, wady postawy, dolegliwości bólowe, kręcz szyi, astma, zaburzenia pracy narządów wewnętrznych.

To oczywiście tylko kilka z licznych wskazań, w których możemy skutecznie wykorzystać leczenie osteopatyczne. Każdorazowo trzeba jednak wybrać się do specjalisty celem przeprowadzenia diagnozy, określenia przyczyn występowania danych dolegliwości oraz ustalenia procesu ich leczenia.

Czy osteopatia może być stosowana w każdym przypadku?

Tak samo jak w wielu innych przypadkach chorobowych, także i tutaj znajdziemy pewne przeciwwskazania. Jednym z podstawowych może być brak zgody pacjenta, niezależnie od przyczyn braku takowej. Mogą się także pojawić stany zagrożenia wymagające interwencji lekarskiej. Osteopatia nie powinna być także prowadzona w przypadku osób w zaawansowanych stadiach niektórych chorób psychicznych. Nie należy także prowadzić zabiegów osteopatycznych w przypadku kobiet w ciąży.

Techniki stosowane w osteopatii.

Podczas zabiegów osteopatycznych, fizjoterapeuta będzie korzystać z technik takich jak:

  • Manipulacja powięziowa
  • Techniki wisceralne
  • Terapia pkt spustowych, masaż głęboki
  • Terapia Cranio-Sakralna (czaszkowo-krzyżowa) – u osób z zaburzeniami nerwicowymi.

Podsumowanie.

Dobrze prowadzana rehabilitacja w wielu przypadkach będzie przynosić konkretne efekty leczenia. W przypadku zaś osteopatii, bardzo często koniecznością będzie także ścisła współpraca z wieloma specjalistami. Aby wyleczyć niektóre dolegliwości konieczna może się okazać jednoczesna interwencja stomatologiczna, okulistyczna, czy też dietetyczna. W każdym jednak razie osteopatia okazuje się być bardzo skutecznym rozwiązaniem w wielu przypadkach chorobowych.