CRAFTA

Czym jest terapia CRAFTA?

Terapia manualna stworzona przez prof. Harry von Piekartz dla rejonu głowy, szyi, twarzy i stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ). Celem terapii jest określenie zaburzonych funkcji czaszkowo-żuchwowych, znalezienie ich źródła i rozwiązanie problemu.Terapia CRAFTA poprzedzona jest kompleksowym wywiadem z pacjentem. Następnie prowadzone są badania funkcjonalne koncentrujące się na odpowiednich rejonach wraz z uwzględnieniem oceny neurodynamicznej. Podczas wykonywania zabiegu używane są specjalne techniki z terapii manualnej w celu np. poprawienia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego czy też skorygowania napięć mięśniowo-powięziowych  wpływających na funkcje TMJ. Leczenie jest uzupełnione ćwiczeniami, które dobrane są indywidualnie do każdego pacjenta w celu reedukacji. Zazwyczaj terapia CRAFTA jest prowadzona we współpracy z innym lekarzem specjalistą w zależności od problemu, może być to logopeda, ortodonta, laryngolog, czy też stomatolog.

Zastosowanie terapii CRAFTA:

  • zaburzenia w obrębie oka – jak np. ból w obrębie oczu, przekrwienie lub nadwrażliwość na światło
  • bóle głowy (np. typu migrenowego / zatokowego), nawracające stany zapalne w obrębie zatok.
  • bóle zębów, ich zaciskanie lub zgrzytanie (bruksizm)
  • klikanie, przeskakiwanie żuchwy
  • zaburzenia przełykania, problemy otwieraniem i zamykaniem ust
  • bóle gardła bez infekcji, uczucie „guli w gardle”
  • bóle szyi, barków, pleców
  • drętwienie rąk, palców
  • zaburzenia w obrębie uszu – szumy uszne, problemy ze słuchem, nawracające stany zapalne, bóle uszne bez infekcji.